TIN TỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách thủ tục hành chính
26/09/2023 12:00:00

“Thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong triển khai cải cách thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC, các nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia…” Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 về cải cách TTHC.

Ngoài ra Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung rà soát quy trình, thủ tục hành chính nội bộ của ngành, lĩnh vực; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiến nghị cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thủ tục giải quyết công việc của người dân đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiến nghị UBND tỉnh phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính cho địa phương và trong nội bộ từng ngành, các cấp chính quyền địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Kim Anh
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 49762
Trước & đúng hạn: 49134
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:34:09)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 29
Hôm nay: 98
Tháng này: 244,071
Tất cả: 651,769