CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện họp để nghe báo cáo tiến độ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
21/11/2023 11:16:45


Sáng ngày 21/11, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đến thời điểm này và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ. Đ/c Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng BCĐ huyện dự và chỉ đạo cuộc họp.

 

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, UBND huyện đã ban hành Phương án tổng thể và Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, giai đoạn 2023-2025. Huyện ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2023-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ các xã đã họp để thống nhất tên gọi và vị trí đặt trụ sở sau khi thành lập đơn vị hành chính mới. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn xã giai đoạn 2023-2025.

Hiện nay, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện giai đoạn 2023-2025 để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ theo quy định, trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hải Dương xem xét, thẩm định. UBND các xã thực hiện việc lập danh sách cử tri, tổng hợp danh sách cử tri theo quy định; in phiếu lấy ý kiến cử tri; đồng thời, tập trung, tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn. Tới đây sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo trình tự, thủ tục theo yêu cầu. Thực hiện thông qua HĐND các cấp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện rà soát thống kê cụ thể số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã thuộc diện sắp xếp và tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện để phục vụ cho việc dự kiến Phương án sắp xếp khi có hướng dẫn cụ thể của tỉnh. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện.

 

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Ngọc Sẫm, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ huyện yêu cầu: Trước mắt các cơ quan, đơn vị, các xã tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm; Tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành của huyện, UBND cấp xã trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức thống kê, rà soát và làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp công việc phù hợp sau sáp nhập. Các thành viên BCĐ và các cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Kim Anh

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 51237
Trước & đúng hạn: 50317
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 18:32:53)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 15
Hôm nay: 83
Tháng này: 114,148
Tất cả: 652,676