CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu trong tiếp nhận, giải quyết TTHC hai cấp
30/09/2022 10:37:25


Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chứng thực điện tử theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong 04 tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, cung cấp thông tin và đăng ký Chữ ký số cá nhân cho các cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để thực hiện ký số vào giấy tờ, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và gửi về UBND huyện để tổng hợp. Chỉ đạo công chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản trên dịch vụ công Quốc gia, để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết TTHC theo quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo công chức được giao tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao về tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến tại Công văn số 716/UBND-VP ngày 19/5/2022 và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả theo chỉ tiêu giao tại Công văn số 430/UBND-VP ngày 05/4/2022. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với những hồ sơ chưa thực hiện số hoá từ đầu năm 2022, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 2606
Trước & đúng hạn: 2641
Trễ hạn: 11
Trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/02/2023 09:47:34)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 61
Hôm nay: 162
Tháng này: 14,129
Tất cả: 531,187