NÔNG THÔN MỚI
Thị trấn Tứ Kỳ xây dựng đô thị văn minh
26/06/2023 10:03:50


Diện mạo thị trấn Tứ Kỳ đổi mới, hạ tầng cơ sở ngày càng đồng bộ, đời sống nhân dân được nâng cao là kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị văn minh.

Thị trấn Tứ Kỳ là trung tâm chính trị - kinh tế, cũng là nơi triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm của huyện. Xác định rõ vị trí của mình, thị trấn đã nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thị trấn Tứ Kỳ đã xây dựng chương trình đô thị văn minh với lộ trình cụ thể, rõ ràng. Địa phương chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ. Năm 2022, thị trấn đã hoàn thiện công trình làm bờ lốc, lát đá vỉa hè từ nghĩa trang liệt sĩ thị trấn đến cầu Yên dài 1,5 km với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng. Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị trấn đạt 8,4%/năm. Cơ cấu kinh tế, lao động được chuyển dịch đúng hướng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 1,01%, thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thị trấn Tứ Kỳ cũng là điểm sáng của huyện trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ thị trấn chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Địa phương quan tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, đến nay, thị trấn Tứ Kỳ đã hoàn thành 49 trong tổng số 56 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Địa phương đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu để đạt chuẩn vào cuối năm 2024.

Nguồn: Baohaiduong.vn
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 49762
Trước & đúng hạn: 49134
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:14:15)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 26
Hôm nay: 91
Tháng này: 244,064
Tất cả: 651,762