GIÁO DỤC-Y TẾ
Điều chỉnh mức sinh phù hợp trên địa bàn huyện đến năm 2030
22/07/2022 10:40:21


Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, công tác Dân số của huyện đã được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện. Năm 2016, huyện Tứ Kỳ nằm trong tốp các huyện trong tỉnh đạt được mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) nhưng mức sinh này không ổn định qua các năm và có nguy cơ tăng trở lại trong những năm gần đây. Cụ thể: năm 2017 là 2,23 con/ phụ nữ; năm 2018 là 2,25 con/ phụ nữ ; năm 2019 là 2,27 con/ phụ nữ và năm 2020 là xấp xỉ 2,28 con/phụ nữ. Mức sinh tăng trở lại sau khi đã đạt mức sinh thay thế, trong điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, mức sinh cao đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề giải quyết việc làm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân...làm tăng khoảng cách giàu nghèo và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để giải quyết vấn đề này và trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách về công tác dân số trong giai đoạn hiện nay, UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp trên địa bàn huyện đến năm 2030 nhằm phấn đấu đạt và duy trì mức sinh thay thế, hướng tới ổn định quy mô dân số, bảo đảm an sinh, phát triển
kinh tế - xã hội của huyện góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu là phấn đấu đạt và duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025 bình quân mỗi phụ nữ trong độ sinh đẻ có 2,1 con.

ừ năm 2026-2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên địa bàn toàn huyện.

Đối tượng: Nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị; doanh nghiệp, tổ chức; người có uy tín, người đứng đầu tổ chức tại cộng đồng, tôn giáo, dòng họ, cá nhân liên quan.

Phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2030.

Theo đó các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được triển khai là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan.
Kim Anh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 39737
Trước & đúng hạn: 39293
Trễ hạn: 47
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 09:25:34)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 51
Hôm nay: 117
Tháng này: 4,464
Tất cả: 104,418