VĂN HÓA-XÃ HỘI
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo theo NQ của HĐND tỉnh khóa XVII.
22/07/2022 10:10:14


Ngày 29.4.2022, HĐND tỉnh Khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh. Để các nội dung của nghị quyết nêu trên được triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Đài phát thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền về các quy định trong Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nắm được và thực hiện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện như sau: Đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 04/NQHĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021 đang hưởng chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ thì tiến hành lập thủ tục để cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/4/2022. Đối tượng đủ điều kiện hưởng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII thì thực hiện thủ tục và thời gian hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐCP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Đài phát thanh huyện để phục vụ công tác tuyên truyền; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát đối tượng đủ điều kiện theo các quy định nêu trên lập hồ sơ, tiếp nhận, thẩm định trình UBND huyện quyết định cấp kinh phí trợ cấp kịp thời.

Kiam Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41362
Trước & đúng hạn: 41049
Trễ hạn: 26
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 13:40:56)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 15
Hôm nay: 92
Tháng này: 38,439
Tất cả: 637,261