CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
26/04/2022 08:54:01


Trong công văn mới đây của sở TT&TT tỉnh về tham gia góp ý dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến năm 2022 dự kiến UBND tỉnh sẽ giao tăng chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho UBND các xã, thị trấn (dự kiến đạt tối thiểu 50%). Tuy nhiên, qua theo dõi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy tỷ lệ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 quý 1/2022 của các xã, thị trấn đạt tỷ lệ rất thấp, không đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân mức độ 3, 4 được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức chuyên môn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu giao đối với UBND cấp xã. Quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: https://dichvucong.haiduong.gov.vn. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Xây dựng thông tin chuyên đề tuyên truyền về CCHC; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang TTĐT cấp xã; các hình thức mạng xã hội FaceBook, Zalo, Fanpage; các hội nghị, cuộc họp, giao ban, sinh hoạt Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội,... để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp. Đảm bảo trong năm 2022, UBND các xã, thị trấn thực hiện đạt tỷ lệ tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Nguyễn Hoàng-ĐPT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 56587
Trước & đúng hạn: 55749
Trễ hạn: 84
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 12:30:45)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 54
Hôm nay: 2,516
Tháng này: 237,239
Tất cả: 391,352