CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Niêm yết công khai, giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền
03/06/2022 03:46:30


Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh công bố 25 TTHC; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (29 TTHC cấp tỉnh, 13 TTHC cấp huyện). Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện khẩn trương điều chỉnh, cập nhật và cung cấp danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện để niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, Trang TTĐT trước ngày 08/6/2022. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn niêm yết công khai danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, phê duyệt tại Quyết định nêu trên. Thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính khi tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Toàn bộ nội dung các được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://tuky.haiduong.gov.vn/. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn/ hoặc trực tiếp, qua bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa huyện Tứ Kỳ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9539
Trước & đúng hạn: 9344
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 08:10:40)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 97
Tháng này: 22,224
Tất cả: 548,298