CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC
09/05/2022 04:14:42


Theo tổng hợp của Bộ phận 1 cửa huyện, từ ngày 1/1-30/4/2022, bộ phận 1 cửa các xã thị trấn tiếp nhận 7.133 hồ sơ mức độ 3, 4. Trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 6.645, trực tuyến là 488, đạt tỷ lệ 7,14% so với tổng số hồ sơ quy định nộp trực tuyến. Xã có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cao nhất là Ngọc Kỳ 23,6%, tiếp đến là Quảng Nghiệp 20,2%, An Thanh 16,3%, Bình Lãng 12%. Tuy nhiên, qua theo dõi kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung của cấp xã, UBND các xã, thị trấn không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng theo yêu cầu. Nhiều đơn vị không có hồ sơ trực tuyến phát sinh hoặc có nhưng số lượng rất ít như: Tái Sơn, Quang Phục mỗi xã 1 hồ sơ; Phượng Kỳ 2 hồ sơ; 6 xã gồm Tiên Động, Hà Kỳ, Quang Khải, Tân Kỳ, Văn Tố và Đại Hợp không có hồ sơ trực tuyến.

Để tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu trong Công văn số 479/UBND-VP ngày 14/4/2022 của UBND huyện về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đặc biệt là kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị mình. Tổ chức rà soát các máy scan, máy vi tính phục vụ công việc tại Bộ phận Một cửa để có phương án sửa chữa hoặc mua sắm mới đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cùng với báo cáo kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 bằng văn bản gửi về UBND huyện để xem xét, giải quyết kịp thời.

Kim Anh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 19914
Trước & đúng hạn: 19651
Trễ hạn: 18
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 10:16:11)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 33
Hôm nay: 111
Tháng này: 38,273
Tất cả: 616,545