VĂN HÓA-XÃ HỘI
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2030
30/09/2022 11:03:30


Uỷ ban nhân dân huyện vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch được thực hiện trong phạm vi toàn huyện, ưu tiên hỗ trợ các địa phương có nhiều người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhằm phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, việc làm phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người có nghĩa vụ phụng dưỡng. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, thị trấn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, Tỷ lệ người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng; Tỷ lệ người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành khi có nhu cầu được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định đều đạt 100%. Ngoài ra, 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông; 60% xã, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và các địa phương thực hiện công tác quản lý, truyền thông, theo dõi, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, xây dựng cơ sở dữ liệu về người cao tuổi; Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội; Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Phát triển cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng; Hỗ trợ nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn: Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Trợ giúp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; Trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; truyền thông về vấn đề già hóa dân số, về người cao tuổi; Phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 56587
Trước & đúng hạn: 55749
Trễ hạn: 84
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 12:29:00)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 54
Hôm nay: 2,516
Tháng này: 237,239
Tất cả: 391,352