CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương
22/07/2022 10:29:01


UBND tỉnh vừa công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn, trong đó 2 TTHC cấp tỉnh, 2 TTHC cấp huyện và 2 TTHC cấp xã. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Thanh tra huyện điều chỉnh thay thế, cập nhật và cung cấp danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền để niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, Cổng TTĐT huyện trước ngày 18/7/2022. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn điều chỉnh, cập nhật, niêm yết công khai danh mục TTHC đã được công bố tại Quyết định nêu trên. Thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính khi tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC nêu trên theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Toàn bộ nội dung TTHC lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://tuky.haiduong.gov.vn/. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn/ hoặc trực tiếp, qua bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa huyện Tứ Kỳ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 39737
Trước & đúng hạn: 39293
Trễ hạn: 47
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 09:46:58)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 54
Hôm nay: 121
Tháng này: 4,468
Tất cả: 104,422