CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao
30/09/2022 10:57:17


Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; số hoá hồ sơ, giải quyết TTHC và chứng thực điện tử. Nhờ đó, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đã đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1217/QĐUBND ngày 12/5/2022. Tính đến ngày 31/8, tỉ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ phận Một cửa huyện đạt 78,31%, Bộ phận Một cửa cấp xã đạt 55,31%.

Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp so với các đơn vị khác trong tỉnh. Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tháng 7/2022, toàn huyện đạt 3,95%, thấp nhất trong tỉnh, bộ phận Một cửa cấp huyện đạt 32,5%, còn lại các xã, thị trấn tỷ lệ rất thấp, cá biệt có xã đạt 0%. Trong tháng 8, kết quả số hóa TTHC đã có chuyển biến, toàn huyện đạt 35,44%, bộ phận Một cửa cấp huyện đạt 91,9%, một số xã đạt tỷ lệ cao như: Quang Khải 93%, Quang Trung và Dân Chủ 83%, Quảng Nghiệp 76%, An Thanh và Hà Kỳ đạt trên 50%. Về chứng thực điện tử bản sao từ bản chính, tính đến tháng 7/2022, huyện Tứ Kỳ mới có 2 đơn vị cấp xã thực hiện được là Quảng Nghiệp và Đại Sơn, xếp thứ 10/12 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 56587
Trước & đúng hạn: 55749
Trễ hạn: 84
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 10:39:55)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 127
Hôm nay: 2,482
Tháng này: 237,205
Tất cả: 391,318