CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính
30/09/2022 11:10:44


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức hoặc người được giao tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng của cơ quan, đơn vị, để khai báo tài khoản thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy. Cử cán bộ, công chức và đăng ký danh sách, gửi về UBND huyện để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2022.

Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp danh sách các đơn vị gửi Văn phòng UBND tỉnh, để phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp và tổ chức thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ động thông tin về Văn phòng HĐND&UBND huyện, để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 56587
Trước & đúng hạn: 55749
Trễ hạn: 84
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 10:48:57)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 111
Hôm nay: 2,484
Tháng này: 237,207
Tất cả: 391,320