CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương
30/06/2022 03:50:17


Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; theo đó, UBND tỉnh công bố và phê duyệt 10 danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Để tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn rà soát, đối chiếu TTHC đã niêm yết với TTHC được công bố tại Quyết định trên cập nhật, điều chỉnh và cung cấp danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa, Cổng TTĐT huyện trước ngày 30/6/2022. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại, điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền. Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn theo đúng quy định. Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thực hiện niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 2606
Trước & đúng hạn: 2641
Trễ hạn: 11
Trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/02/2023 10:13:29)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 73
Hôm nay: 178
Tháng này: 14,145
Tất cả: 531,203