THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Góp ý văn bản giao chỉ tiêu giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021
11/10/2021 10:20:48

Thực hiện Công văn của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh về việc góp ý văn bản giao chỉ tiêu giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện và tham gia góp ý bằng văn bản đối với nội dung UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nêu rõ nguyên nhân, lý do thực hiện được và không thực hiện được tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể:

UBND cấp huyện: Tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.

Ủy ban nhân dân cấp xã: Tối thiểu 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4. Gửi báo cáo bằng văn bản về UBND huyện trước ngày 30/9/2021.

Tiếp tục tổ chức rà soát, lựa chọn, lập danh mục các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã đủ điều kiện để xây dựng, cung cấp lên dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do. Gửi báo cáo bằng văn bản về UBND huyện trước ngày 08/10/2021.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, triển khai không hiệu quả.

Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì, kết hợp cùng Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Đài PT Tứ Kỳ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 31552
Trước & đúng hạn: 31263
Trễ hạn: 33
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 12:46:05)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 44
Hôm nay: 172
Tháng này: 1,510
Tất cả: 88,562