VĂN HÓA-XÃ HỘI
Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân
03/08/2023 09:51:45


 Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, thời gian qua BHXH huyện đã có bước phát triển vượt trội trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

 

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và Nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, BHXH huyện đặc biệt coi trọng và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng luôn chủ động, tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của huyện.

Những tháng đầu năm 2023, trước khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến thu nhập NLĐ, người dân giảm sút cùng với việc có nhiều thông tin trên mạng xã hội về việc sửa đổi Luật BHXH nên nhiều người dân đã dừng không tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn gặp rất nhiều khó khăn, số người tham đều giảm sâu so với 31/12/2022… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH tỉnh, BHXH huyện đã đưa ra các giải pháp để báo cáo và tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành Thông báo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung yêu cầu Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn phải quán triệt sâu rộng đến các chi bộ, đảng viên thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy. Đặc biệt, huyện cũng xác định vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp uỷ đảng, chính quyền và của hệ thống chính trị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động người thân, người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Đảng ủy các xã, thị trấn phải ban hành Nghị quyết chuyên đề, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu vận động người dân tham gia cho các chi bộ thôn, khu dân cư, chi bộ các đơn vị, trường học, các hội đoàn thể; đối với các xã phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải có xác nhận của cơ quan BHXH huyện đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95% dân số trở lên, các xã, thị trấn còn lại đến 31/12/2023 phải đạt bao phủ BHYT trên 93%. Đặc biệt, huyện cũng lấy kết quả thực hiện vận động người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là một tiêu chí đánh giá thi đua của các cá nhân, tập thể năm 2023.

 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, địa phương cùng với dữ liệu người chưa tham gia tại BHXH huyện đã lọc và cung cấp cho UBND xã, thị trấn danh sách người chưa tham gia trên địa bàn từng thôn để tập trung vận động người dân… từ tháng 4/2023 đến hết tháng 7/2023, BHXH Huyện đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND các, thị trấn tổ chức 8 Lễ Phát động “Chiến dịch truyền thông, vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” vào các ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tại mỗi chương trình ra quân đều có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo BHXH huyện dẫn đầu đoàn tuyên truyên và trực tiếp thực hiện truyền thông vận động nhân dân. Vì vậy, đã tạo ra một xung lực mới, hình ảnh, tiếng nói mới nhằm tác động đến nhận thức của nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Trung bình mỗi buổi ra quân có 10- 20 người tham gia mới BHXH tự nguyện và hàng chục người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ, đảng viên tại các cuộc họp chi bộ các thôn, khu dân cư của các xã, thị trấn được tổ chức định kỳ hàng tháng. Từ tháng 4/2023 BHXH huyện đã dự và trực tiếp quán triệt, tuyên truyền tại 17 chi bộ thôn, khu dân cư của 11/23 xã, thị trấn và được đông đảo đảng viên đồng tình và đánh giá cao vì đã hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về chính sách an sinh đầy nhân văn của Đảng, Nhà nước… Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện Tứ Kỳ đã phát triển được 1.699 người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 96,14% kế hoạch giao đầu năm và 434 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 91,41 kế hoạch giao đầu năm.

 

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển BHXH, BHYT tại địa phương, ông Nguyễn Quốc Minh- Giám đốc BHXH huyện cho biết: BHXH huyện luôn xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân. Thực tế đã chứng minh ở xã nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả tích cực. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo để tham mưu trúng, đúng, kịp thời, sát với thực tế; khi đã có được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thì BHXH huyện phải chủ động tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự đồng thuận trong triển khai ở các tổ chức, hội đoàn thể, trong cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các thôn, khu dân cư và Tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu. Đặc biệt, lãnh đạo BHXH huyện cũng như cán bộ viên chức phải đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó ngại khổ, không nản chí, kiên trì, sáng tạo và liên tục tìm tòi đổi mới các phương thức truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động.

Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Tá Tịnh- Bí thư đảng ủy xã Tân Kỳ khẳng định, chính sách BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất hiện nay. Phát triển BHXH, BHYT sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đặc biệt, Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH đã nhấn mạnh phải thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân. Trong đó, đẩy nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện trong khu vực phi chính thức, đồng thời tiến nhanh thực hiện bao phủ BHYT toàn dân. Với sự chỉ đạo của BHXH huyện, vào cuộc của địa phương, đến nay, toàn xã có 2.156 người tham gia BHXH, đạt 49,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. So với chỉ tiêu năm 2025 đạt 55% số lao động tham gia thì xã còn phải phấn đấu 5,5% (khoảng trên 240 người tham gia BHXH); tỷ lệ bao phủ BHYT của xã cũng đạt 91,6% dân số. Ông Tịnh nhấn mạnh: “Chúng tôi phấn đấu hết năm 2023 có 170 người tham gia BHXH tự nguyện và để đạt xã NTM nâng cao thì phải đạt trên 95% dân số tham gia BHYT. Như vậy, toàn xã sẽ phải vận động thêm 380 người tham gia BHYT, giữ vững số người đã tham gia BHYT. Để đạt được, chúng tôi tổ chức vận động trực tiếp tới người nông dân và người lao động tự do về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro và thiệt thòi khi không tham gia BHYT. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã, làm thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân về chính sách BHXH, BHYT…”

Kim Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 5309
Trước & đúng hạn: 5346
Trễ hạn: 2
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 04:20:11)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tháng này: 23,430
Tất cả: 662,189