CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC
27/05/2022 03:39:49


Năm 2022, UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho UBND huyện Tứ Kỳ đạt tỷ lệ từ 55% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và người dân thực hiện thủ tục hành chính giải quyết các công việc tại Bộ phận Một cửa huyện được nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức Tín dụng, Ngân hàng; Văn phòng Công chứng Nguyễn Thắng; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện các giao dịch liên quan đến việc nộp hồ sơ, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nộp hồ sơ và lựa chọn phương thức nhận kết quả trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương sau khi tổ chức, cá nhân và người dân hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ và các thủ tục liên quan tại cơ quan, đơn vị để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Tứ Kỳ.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 được hướng dẫn, thực hiện tại địa chỉ (https://dichvucong.haiduong.gov.vn/) trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương.

UBND huyện đề nghị các tổ chức Tín dụng, Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện phối hợp tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời quan tâm, ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (qua Hệ thống bưu điện hoặc các điểm văn hóa xã) để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà (hoặc tại cơ quan, đơn vị) khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận Một cửa huyện theo số điện thoại: 0220.3747.220 hoặc Trưởng Bộ phận Một cửa, số điện thoại 09.7760.6968 hoặc bà Phạm Thị Uyên, số điện thoại 03.5678.5780 để hỗ trợ, hướng dẫn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 56587
Trước & đúng hạn: 55749
Trễ hạn: 84
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 10:55:50)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 101
Hôm nay: 2,489
Tháng này: 237,212
Tất cả: 391,325