CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ.
06/04/2022 05:14:09

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Đây là tín hiệu khả quan đóng góp tích cực vào sự thay đổi về thứ bậc xếp hạng CCHC của huyện cũng như hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số của huyện.Ở xã Hà Kỳ CCHC được thể hiện rõ ở bộ phận tiếp dân- một cửa, bộ phận một cửa niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã. Tại đây, có một hòm thư góp ý, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính và một tấm bảng “đường dây nóng” có ghi số điện thoại của lãnh đạo xã; lịch tiếp công dân định kỳ. Từng cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ ghi tên, chức danh, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, sự tôn trọng đối với khách và người dân đến liên hệ làm việc. Anh Phạm Tuấn Anh, một công dân thôn Hà Hải đến công chứng hợp đồng giao dịch chia sẻ: Băng

Để có được những kết quả cụ thể trong công tác CCHC, theo Ông Phạm Văn An, chủ tịch UBND xã Hà Kỳ từ năm 2020 đến nay, địa phương đều cử cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, thời gian qua, xã thực hiện các hình thức để thăm dò, lấy ý kiến của người dân về ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Qua tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ thực thi công vụ để có sự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời. Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, từ đó phản ánh, đánh giá đúng kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức hàng năm. 

Còn tại xã Minh Đức, vai trò của người đứng đầu cấp ủy luôn được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính với tinh thần 5 rõ. Lấy kết quả thực hiện CCHC làm căn cứ để bình xét thi đua, đồng thời kiện toàn nhận sự kịp thời khi có sự thay đổi tại bộ phận 1 cửa, đầu tư trang thiết bị, mạng internet phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ CCHC. Nhờ vậy, mà số lượng thủ tục hành chính mặc dù nhiều song đều được giải quyết kịp thời, năm 2021 địa phương có trên 98% số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết nhanh chóng đem lại sự hài lòng của người dân, chỉ số CCHC của địa phương cũng vì thế thay đổi một cách vượt bậc từ vị trí số 19 lên vị trí số 3 trong tổng số 23 xã, thị trấn. Với những quyết tâm đó Minh Đức tiếp tục đặt mục tiêu trong thực hiện CCHC năm 2022. 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn tập trung giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, bổ sung TTHC kịp thời công khai niêm yết theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và xã. Theo đó, các TTHC được rà soát, bổ sung, kịp thời công khai niêm yết theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND cấp xã. Đến nay, tổng số TTHC được niêm yết công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh là 325 TTHC, trong đó, 200 TTHC được đăng ký ở mức độ 3 và 134 TTHC đăng ký ở mức độ 4. Huyện cũng tập trung đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa về cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT trong kí số văn bản và chỉ đạo điều hành, trọng tâm là ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong quản lý hồ sơ, giải quyết thủ tục theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015. Thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC với 2 ngành công an và BHXH tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Tổ chức điều tra xã hội học, xác định chỉ số CCHC cấp xã, chấm điểm, đánh giá xếp hạng công tác CCHC hàng năm một cách dân chủ, công khai, trung thực và kịp thời, tạo động lực phấn đấu giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, huyện đã thực hiện cơ chế giao việc “5 rõ” qua đó góp phần quan trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.

Mặc dù vậy, công cuộc hiện đại hóa nền hành chính của huyện cũng mới chỉ ở bước đầu. Tỷ lệ hồ sơ, giấy tờ, giải quyết TTHC trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 tại các cơ quan, địa phương vẫn đạt rất thấp, năm 2021 toàn huyện mới chỉ có 142 hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3,4. Việc ứng dụng chữ kí số chuyên dùng trong chỉ đạo điều hành còn hạn chế. Nhiều đơn vị vẫn giải quyết thủ tục hành chính theo lối cũ thay vì ứng dụng CNTT.

Để đạt được mục tiêu CCHC xây dựng chính quyền điện tử năm 2022 hiệu quả, thì như trong phát biểu của đ/c Bí Thư Huyện Ủy - Nguyễn Ngọc Sẫm tại hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021 vừa qua thì vai trò của mỗi cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ chính là giá đỡ quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ tại bộ phân một cửu cấp huyện và xã đảm bảo số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt 50% và cấp xã đạt 20%.

Nguyễn Hoàng-ĐPT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 9539
Trước & đúng hạn: 9344
Trễ hạn: 13
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 08:10:46)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 97
Tháng này: 22,224
Tất cả: 548,298