CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG
14/10/2022 12:00:00


Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm 12 phòng, ban có chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

3. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra huyện: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn.

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hịên chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ.

12. Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND huyện: Bà Vũ Thị Hà - Số điện thoại 0220.3747172

Phó Chủ tịch TT UBND huyện: Ông Dương Hà Hải - Số điện thoại 0220.3747228

Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Đào Văn Soái - Số điện thoại 0220.3747230

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chánh Văn phòng: Ông Vũ Minh Thành - Số điện thoại 0220.3747239

Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Sơn Tùng. Số điện thoại 0220.3747220

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh. Số điện thoại 0220.3745466

Phó Chánh Văn phòng: Bà Vũ Thị Hồng Tâm. Số điện thoại 0220.3747212

2. Phòng Nội vụ huyện

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tuy - Số điện thoại 0220.3746555

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Số điện thoại 0220.3744218

3. Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Quang - Số điện thoại 0220.3747136

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Thạch - Số điện thoại 0220.3747136

4. Thanh tra huyện

Chánh thanh tra: Ông Đặng Minh Quân - Số điện thoại: 0220.7473210

Phó Chánh thanh tra: Bà Phạm Thị Thuỳ Dung

Phó Chánh thanh tra: Bà Nguyễn Thị Huệ

5. Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện

Trưởng phòng: Ông Trương Ngọc Thành - Số điện thoại: 0220.3747327

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Hoa

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Khuông - Số điện thoại: 0220.37472216

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Minh

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Trung

7. Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện

Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Tốn - Số điện thoại: 0220.3747396

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Hữu

Phó Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Thanh Thuỷ

8. Phòng Văn Hoá và Thông tin huyện

Trưởng phòng: Bà Trương Thị Toan. Số điện thoại: 0220.3747476

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Thành

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trưởng phòng: Ông Phạm Anh Tuấn - Số điện thoại: 02220.3747179

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Quang

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hà

10. Phòng Y tế:

Phụ trách phòng: Ông Dương Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện - Số điện thoại: 0220.3746080

11. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Số điện thoại: 0220.3746673

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Tất Hiệt

Phó trưởng phòng; Ông Nguyễn Tá Điểm

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Chung - Số điện thoại: 0220.3747222

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phượng

-----------------------------------------------------­--

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Đài phát thanh

Trưởng Đài: Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Số điện thoại: 0220.3746400

Phó trưởng đài: Ông Đặng Văn Học

2. Trung tâm Văn hoá thể thao

P. Giám đốc: Ông Đỗ Trọng Hà - Số điện thoại: 0220.3744118

P. Giám đốc: Bà Nguyễn Vân Trang

3.Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tính

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thắng

4. Hội chữ thập đỏ huyện

Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - Số điện thoại: 02203 747400

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 20241
Trước & đúng hạn: 19977
Trễ hạn: 18
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 11:42:04)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 16
Hôm nay: 132
Tháng này: 38,294
Tất cả: 616,566