CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đánh giá năng lực của công chức thực hiện công tác CCHC
06/05/2022 11:10:34


Xác định nhiệm vụ cải các hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về CCHC nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với công tác lãnh đạo, UBND huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, và tại UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, đánh giá năng lực của đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 cho thấy việc bố trí, sử dụng công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC cũng đã được quan tâm. Trong đó, UBND huyện bố trí 7 công chức thuộc 6 phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ CCHC trong 7 lĩnh vực CCHC. Các xã, thị trấn bố trí 183 cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC cấp huyện, cấp xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, để nâng cao năng lực của công chức thực hiện công tác CCHC, huyện nhà sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác CCHC nhằm xây dựng một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước...

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 39737
Trước & đúng hạn: 39293
Trễ hạn: 47
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 10:59:03)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 36
Hôm nay: 131
Tháng này: 4,478
Tất cả: 104,432