TIN TỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sửa đổi, bổ sung 23 danh mục TTHC lĩnh vực đất đai
26/09/2023 04:40:56

Ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung 23 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tại UBND cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức điều chỉnh, cập nhật nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa theo quy định ngay sau khi có hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện niêm yết tại Bộ phận Một cửa, trên Cổng Thông tin điện tử huyện và giải quyết TTHC theo quy định. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn, cung cấp nội dung thủ tục hành chính, cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để cấp huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định.
Kim Anh 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 50349
Trước & đúng hạn: 49403
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 00:18:10)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 23
Hôm nay: 131
Tháng này: 244,237
Tất cả: 651,935