VĂN HÓA-XÃ HỘI
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh.
26/09/2023 04:46:46

Thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi, UBND huyện giao Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp người gia BHYT từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi được ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện, bảo đảm mỗi người chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng cao nhất. Triển khai việc thu 30% mức đóng BHYT, cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định, theo Danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Hằng năm phân tích đánh giá tác động của việc hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND.
UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh các xã, thị trấn về nội dung Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Giao cho nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền trên địa bàn phối hợp với Trưởng các thôn, khu dân cư rà soát (đối chiếu với CCCD), lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa có BHYT hoặc thẻ BHYT hộ gia đình hết hạn sử dụng; đồng thời gửi Thông báo đến từng người trong danh sách để tuyên truyền, vận động đóng 30% mức phí BHYT còn lại, đảm bảo 100% người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm xác nhận vào Danh sách người tham gia BHYT do nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu BHYT lập, trình ký; nhân viên thu có trách nhiệm chuyển danh sách và tiền thu đến BHXH huyện để cấp thẻ BHYT.
Kim Anh
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 49762
Trước & đúng hạn: 49134
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 22:17:27)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 15
Hôm nay: 127
Tháng này: 243,967
Tất cả: 651,665