TIN TỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
05/10/2023 03:16:00


Tính đến hết tháng 9, công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Dịch vụ công trực tuyến đạt 99,56%; tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC đạt 96,49%; tỷ lệ số hoá kết quả của huyện đạt 97,19%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công đạt 53,93%.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương có hồ sơ trễ hạn và chưa thực hiện đúng quy trình số hóa. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt thấp như Cộng Lạc 24%; Dân Chủ 19,44%; Hưng Đạo 12,03%; Phượng Kỳ 17,47%; Tiên Động 8,52%; Tái Sơn 25,5%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong 3 tháng cuối năm, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cập nhật đầy đủ, kịp thời, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền đúng quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện đúng quy trình, duy trì và nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tập trung rà soát quy trình, TTHC nội bộ của ngành, lĩnh vực; đồng thời chủ động, nâng cao trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đăng ký nhiệm vụ trọng tâm đột phá, sáng tạo đã được Chủ tịch UBND huyện giao chỉ tiêu năm 2023 cũng như cải thiện chỉ số cải cách hành chính hằng năm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Xem xét, đánh giá xếp loại đối với các cơ quan, cá nhân trong thực thi công vụ. Phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kim Anh
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 49762
Trước & đúng hạn: 49134
Trễ hạn: 30
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 15:50:18)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 28
Hôm nay: 99
Tháng này: 244,072
Tất cả: 651,770