AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án số 06
22/07/2022 11:04:38


Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề an 06 UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06; Tổ công tác triển khai Đề án 06 UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định việc số hóa hồ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Đăng tin, bài, phóng sự, panô, áp phích... về các nội dung, tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh và xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý hành chính nhà nước và thu hút, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân,
doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đạt hiệu lực, hiệu quả Đề án 06. Quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, đi đầu thực hiện việc cấp căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử; lập tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Lập danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử gửi về Công an huyện Tứ Kỳ trước ngày 25/7 để có kế hoạch thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác Đề án 06 của các thôn, khu dân cư thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các cuộc họp chi bộ thôn, khu dân cư, thông qua hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở, mạng xã hội...; tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân, người thân, hội viên, đoàn viên thực hiện các nội dung của Đề án 06.

Công an huyện chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao trong Đề án 06. Tăng cường thực hiện thu nhận hồ sơ tài khoản định danh và xác thực điện tử, bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể huyện
chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án số 06; đồng thời, sẵn sàng bố trí đoàn viên, hội viên có trình độ tin học hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giao Công an huyện nghiên cứu tham mưu, thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và việc thực hiện dịch vụ công trên địa bàn huyện.

Kim Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 20241
Trước & đúng hạn: 19977
Trễ hạn: 18
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 11:52:10)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 17
Hôm nay: 133
Tháng này: 38,295
Tất cả: 616,567