TIN TỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai, giải quyết TTHC lĩnh vực Việc làm tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
24/05/2022 04:22:09UBND tỉnh vừa công bố và phê duyệt 02 danh mục
: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Để thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn cập nhật và cung cấp danh mục, nội dung 02 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm đã được công bố và phê duyệt tại Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh đã nêu để niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, Trang TTĐT trước ngày 27/5/2022. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Chủ các Doanh nghiệp trên địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết và thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động theo quy định của Pháp luật.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện niêm yết công khai Danh mục, nội dung TTHC theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41362
Trước & đúng hạn: 41049
Trễ hạn: 26
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 14:56:14)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 24
Hôm nay: 108
Tháng này: 38,455
Tất cả: 637,277