AN NINH-QUỐC PHÒNG
BTV Huyện ủy lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
21/07/2022 04:59:00


Ngày 7/7/2022, BTV huyện ủy ban hành Chị thị số 15 về việc lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Din tập khu vực phòng thủ huyện mang mật danh “DT-22”. Thành phần tham gia gồm: Khối Đảng, Khối chính quyền; Khối Mặt trận và đoàn thể; Khối lực lượng vũ trang. Thời gian tổ chức diễn tập trong tháng 8 năm 2022.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, có ý nghĩa rất quan trọng, BTV huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, phòng ban, đơn vị, đoàn thể tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối họp chặt chẽ, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức bồi dưỡng, củng cố nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tĩnh hình mới cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, phòng ban, đơn vị, đoàn thể và nhân dân trong huyện; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị, luyện tập và thực hành diễn tập. Chuẩn bị chu đáo các nội dung, phương pháp, điều kiện, địa bàn tổ chức diễn tập. Tổ chức thực hiện theo hướng đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Diễn tập phải gắn với thế trận trong khu vực phòng thủ và các chương trình, mục tiêu phát triển 'kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Ánh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41362
Trước & đúng hạn: 41049
Trễ hạn: 26
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 14:54:09)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 23
Hôm nay: 107
Tháng này: 38,454
Tất cả: 637,276