CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã giai đoạn 2022- 2025.
30/09/2022 11:01:01


Chiều ngày 13.9, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để nghe Công an huyện báo cáo dự thảo kế hoạch đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, cùng một số phòng ban của Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà giao cho Công an huyện tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để sớm ban hành. Giao UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch và có văn bản đăng ký đề xuất về thời gian thực hiện, kinh phí, địa điểm thực hiện của địa phương mình. Riêng đối với 14 xã phải thực hiện GPMB, yêu cầu rà soát, xem xét lại trên cơ sở bố trí diện tích đất xây dựng trong khuôn viên Trụ sở làm việc của UBND xã để giảm bớt thủ tục và đảm bảo hiệu quả thực hiện. Đối với 6 xã thực hiện trong năm 2022 gồm Tân Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, Quang Trung, Tiên Động, Minh Đức chủ động mời đơn vị tư vấn để lập phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã; thực hiện các bước tiếp theo về trình tự theo quy định. Đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể về quy hoạch và đầu tư để thực hiện, phấn đấu đến tháng 12/2022 khởi công Trụ sở làm việc của Công an. Đối với các xã cần chuyển mục đích sử dụng đề nghị sớm có văn bản trình UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và thực hiện các bước chuyển mục đích theo quy định. Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an huyện tham gia hoàn thiện Kế hoạch; rà soát lại nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo các công trình, dự án được triển khai theo đúng Luật định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41362
Trước & đúng hạn: 41049
Trễ hạn: 26
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 13:20:27)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 17
Hôm nay: 91
Tháng này: 38,438
Tất cả: 637,260