VĂN HÓA-XÃ HỘI
Rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn huyện
06/06/2022 04:49:29


Để chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là chính sách đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng “Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật” được triển khai và thực hiện kịp thời, đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ danh sách hộ có mức sống trung bình đã rà soát, điều tra và phê duyệt năm 2021, tiến hành rà soát, xác định các trường hợp là học sinh, sinh viên thuộc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật có nhu cầu vay vốn tín dụng theo quy định nêu trên, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, tiến hành giải ngân.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tứ Kỳ tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trên địa bàn huyện về trình tự, thủ tục, hạn mức vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên; thực hiện việc giải ngân kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay.

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật được quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 31552
Trước & đúng hạn: 31263
Trễ hạn: 33
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 12:57:17)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 47
Hôm nay: 176
Tháng này: 1,514
Tất cả: 88,566