GIÁO DỤC-Y TẾ
UBND huyện ban hành chỉ thị triển khai nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
07/09/2022 04:25:20


Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2022-2023.

Theo đó giao phòng GD-ĐT chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, phù hợp với tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030". Tham mưu đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục.

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tham mưu tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và tổ chức tốt việc thi tuyển viên chức giáo viên, nhân viên các cấp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo; giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có điều kiện mở rộng hợp tác phát triển giáo dục với nước ngoài; khuyến khích hình thành các quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài; tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, tăng cường công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Chỉ đạo quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp dạy thêm, học thêm trái với quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông.

Các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Nội vụ: Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đàotạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX huyện căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại đơn vị.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41362
Trước & đúng hạn: 41049
Trễ hạn: 26
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 13:37:34)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 16
Hôm nay: 92
Tháng này: 38,439
Tất cả: 637,261