Chính trị
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực
 

Ban thường vụ Huyện ủy vừa triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 27 ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, BTV huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 27 của Bộ Chính trị đến từng chi bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Luật phòng chống tham nhũng, tố cáo và các văn bản pháp luật về bảo vệ người phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Trước hết người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới. UBND huyện chỉ đạo chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thi hành luật tố cáo năm 2018 một cách cụ thể. Phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu, cá nhân có thẩm quyền trong bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo để người tố cáo yên tâm, sẵn sàng tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. UBKT huyện ủy, thanh tra huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra đối với công tác bảo vệ người tố cáo; HĐND huyện và cơ sở tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo; UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cơ quan tổ chức, cán bộ công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo; các cơ quan trong khối tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo.

Đài PT Tứ Kỳ


 
Các bài liên quan
UBND Huyện họp giao ban thường kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 7 (05/07/2019)
Huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 48 ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư (05/07/2019)
Tạo đồng thuận khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (28/06/2019)
HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, khóa 19 (25/06/2019)
Tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới (25/06/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay93 
 Hôm qua213
 Tuần này93 
 Tất cả203957 
IP: 100.24.209.47