Cơ cấu tổ chức
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ
9/16/2015 2:58:33 PM
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Sẫm 0220.3747172
Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hà Hải 0220.3747228
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Hợp 0220.3747230
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay102 
 Hôm qua213
 Tuần này102 
 Tất cả203966 
IP: 100.24.209.47