TIẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Phản ánh kiến nghị của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Họ và tên
Địa chỉ
Email Số điện thoại
Phản ánh kiến nghị về việc
Nội dung phản ánh kiến nghị
Tệp đính kèm
Mã bảo mật
Nhập mã bảo mật ở trên
Kiến nghị phản ánh đã trả lời
1
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
hỏi về ngày trong tuần có thể tiếp nhận công nhân làm thẻ căn cước
Tìm người thân
Hỗ trợ tiền lương cho công nhân nghỉ vì dịch Covid
Căn cướp công dân gắn chíp
Hỗ trợ an sinh