TIẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Phản ánh kiến nghị của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Họ và tên
Địa chỉ
Email Số điện thoại
Phản ánh kiến nghị về việc
Nội dung phản ánh kiến nghị
Tệp đính kèm
Mã bảo mật
Nhập mã bảo mật ở trên
Kiến nghị phản ánh đã trả lời
1
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
THẺ CẢN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP LÀM GẦM 3 THÁNG CHƯA ĐƯỢC LẤY
thời gian lấy thẻ căn cước gắn chip mới lâu và cách giải quyết
Phản ánh bao lâu không thấy trả lời. Chán
thời gian làm căn cước công dân mới
An toàn giao thông