TTHC Lĩnh vực Tư pháp
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 5579
Trước & đúng hạn: 5593
Trễ hạn: 2
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 05:35:55)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Hà Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Số 02, Đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 2020.3747224-Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 15
Tháng này: 23,644
Tất cả: 662,403