CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Lần 03)
Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư mới xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ
Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư mới thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ
Quyết định v/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
Quyết định v/v phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương huyện Tứ Kỳ năm 2019
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới Quán Ngái, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới xã Nguyên Giáp
123
++ THÔNG BÁO
+ Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (từ ngày 11-16/01/2021)
+ Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 04/01/2021
+ Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 04-08/01/2021)
+ Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 28/12/2020-01/01/2021)
+ Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 102
Hôm nay 1,131
Tháng này: 99,608
Tất cả: 1,127,491
THƯ VIỆN ẢNH