THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX)
Báo cáo công tác CCHH Quý I năm 2021
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC huyện Tứ Kỳ năm 2020
Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2020
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC huyện Tứ Kỳ năm 2020
Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020
12
++ THÔNG BÁO
+ V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn huyện
+ Ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 18/6/2021
+ Nghị quyết xác nhận tư cách Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
+ Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)
+ Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tứ Kỳ
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- Thông điệp an toàn giao thông Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
- Tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 12
Hôm nay 69
Tháng này: 106,352
Tất cả: 1,344,599
THƯ VIỆN ẢNH