Tập trung hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021


Ngày 15/9, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 226/TB-HU yêu cầu tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ với chủ đề của năm 2021 là “Vượt khó, tăng tốc”, “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” và “5 rõ” hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

          Trong đó tiếp tục tập trung cao, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: thường xuyên tuyên truyền gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm; ngăn chặn từ bên ngoài, làm chặt bên trong, chủ động kiểm soát dịch bệnh để duy trì các hoạt động kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới; phát hiện kịp thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa điểm, khu vực có nguy cơ; tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid; thực hiện nghiêm “5K + Vắc xin + Công nghệ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, cấp độ dịch bệnh. Tổ chức tiêm vắc xin cho nhân dân theo kế hoạch của tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ. Tổ chức hoạt động dạy, học đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch.

Trong tháng 9 năm 2021, hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, đề án thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh và bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vào các chương đề án, kế hoạch của huyện đảm bảo thống nhất việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIINghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trước ngày 10/10/2021.

Uỷ ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch thị trấn Tứ Kỳ mở rộng đến năm 2035; quy hoạch đất đai giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 9 năm 2021. Hoàn thành đề xuất danh mục các dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị năm 2021, 2022 và giai đoạn 2021-2025; đề xuất về cơ chế để thực hiện các dự án trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2025 trước ngày 20/9/2021 để báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Rà soát, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư công năm 2022. Phấn đấu khởi công xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện trong năm 2021. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tiếp tục quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách, nhất là thu ngoài quốc doanh và từ đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý đất dôi dư xen kẹp tại các xã, thị trấn để tạo nguồn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, tiết kiệm các khoản chi.

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 hoàn thành trước ngày 30/9/2021; khu dân cư Cầu Yên, sân vận động trung tâm huyện trong tháng 10/2021; khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ trong tháng 11/2021. Thành lập Ban quản lý dự án huyện trong tháng 9/2021. Tổ chức cuộc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với các chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong tháng 10/2021.

Đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ mùa và mở rộng diện tích rau màu vụ đông; tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra, thẩm định tiêu chí huyện nông thôn mới của Trung ương và các điều kiện đón bằng công nhận vào tháng 12 năm 2021. Đầu tư xây dựng hạ tầng khu thủy sản tập trung, ứng dụng công nghệ cao Tân Kỳ - Quang Phục - Tái Sơn và vùng sản xuất hữu cơ tại xã An Thanh. Chứng nhận 10 sản phẩm OCOP, chứng nhận hữu cơ và GAP cho sản phẩm chủ lực (lúa, chuối, cá, rau...của huyện). Kiểm tra hoạt động kinh doanh bến bãi ven các tuyến sông Thái Bình, sông Luộc và kênh Bắc Hưng Hải.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2021; đảm bảo các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp cận và triển khai ngay các nội dung cụ thể trong kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Hải Dương với tập đoàn FPT, trước hết là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và các lĩnh vực cấp thiết.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. UBND huyện nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các công việc, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, để kiểm soát và đảm bảo tiến độ.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình và tình hình, nhiệm vụ của huyện trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trong tháng 9/2021.

Văn phòng Huyện ủy tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc của huyện theo chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Xây dựng lịch làm việc để nghe tiến độ thực hiện tất cả các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2021.

Tất cả các cơ quan, phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính, công việc, nhiệm vụ trong kế hoạch đầu năm và những nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện để tập trung chỉ đạo, thực hiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; cần thiết bố trí làm việc kể cả vào ngày nghỉ và buổi tối để đảm bảo tiến độ công việc. Hoàn thiện trạng thiết bị để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét, gợi ý kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm tiến độ, hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ được giao do nguyên nhân chủ quan trong kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2021.

 
Đài PT Tứ Kỳ 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành giáo dục năm 2021 (19/10/2021)
- Lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp (19/10/2021)
- Bế giảng lớp LLCT-HC A176 khóa 24 tại huyện Tứ Kỳ (15/10/2021)
- UBND huyện tập huấn chuyên môn về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. (14/10/2021)
- Trung Tâm DVNN huyện đánh giá các mô hình trình diễn trong sản xuất vụ mùa năm 2021. (13/10/2021)
- Huyện Tứ Kỳ kiểm tra Cải cách hành chính tại 4 xã.(17/09/2021)
- Hải Dương nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch(17/09/2021)
- Đại Sơn ra mắt chi tổ hội nông dân nghề ngghiệp nuôi ba ba(16/09/2021)
- Hơn 32 nghìn liều vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2021.(16/09/2021)
- Luật sư bỏ nghề về quê làm kinh tế trang trại(16/09/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi, kỳ thi tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành GD-ĐT huyện Tứ Kỳ năm 2021
+ V/v tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
+ V/v báo cáo cấp độ dịch và quản lý, giám sát người về từ khu vực có dịch COVID-19
+ V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng
+ Tổ chức tiêm trả mũi 2 và tiêm mũi 1 vắc xin phòng bệnh COVID-19 Pfizer
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- Thông điệp an toàn giao thông Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
- Tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 77
Hôm nay 286
Tháng này: 72,590
Tất cả: 1,519,444
THƯ VIỆN ẢNH