100% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đến ngày 30/6/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện nhà đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản các đại hội diễn ra thành công, đúng tiến độ, bảo đảm nguyên tắc và chất lượng.

Ngày 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Kỳ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức. Đây là đảng bộ cơ sở cuối cùng của huyện nhà tổ chức đại hội. Như vậy, đến nay 43/43 chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện nhà tổ chức xong đại hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội cấp cơ sở của huyện đã thành công tốt đẹp. Về thời gian, đại hội cấp cơ sở được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, góp phần tạo tiền đề để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ huyện được chu đáo. Về công tác nhân sự, cấp ủy cơ sở có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu; bám sát Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên. Ngoài một trường hợp cơ cấu cứng chức danh chủ chốt xã Tiên Động không trúng cử ban chấp hành đảng bộ, thì cơ bản nhân sự trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng phương án nhân sự đã được BTV Huyện ủy phê duyệt.

Điểm mới ở đại hội đảng cấp cơ sở của huyện nhà nhiệm kỳ này là việc các đại hội được chỉ đạo tổ chức nhanh gọn. Các báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được đoàn chủ tịch trình bày bằng bản tóm tắt. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Ngoài ra, nhiều thủ tục tại các đại hội được cắt giảm so với nhiệm kỳ trước để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt là việc kiểm phiếu bầu cử BCH ở tất cả các đảng bộ xã thị trấn đều được thực hiện bằng máy vi tính và do tổ công tác của huyện trực tiếp hỗ trợ, nên tiến độ và chất lượng kiểm phiếu được đảm bảo nhanh và hiệu quả, không có sai sót, nhầm lẫn. Kết quả Đại hội cấp cơ sở đã bầu 368 đồng chí vào cấp ủy khóa mới; trong đó tham gia lần đầu là 105 đồng chí, đạt 28,5%; tỷ lệ nữ chiếm 16,8% với 62 đồng chí.

Để có được thành công ở đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kinh nghiệm của Đảng bộ huyện nhà là đề cao tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của các tổ công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm tổ trưởng. Quá trình chỉ đạo, tổ công tác bám sát, theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội. Trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội của cơ sở. Nắm chắc tình hình công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tham mưu kịp thời cho BTV Huyện ủy trong việc phê duyệt đề án, phương án nhân sự cụ thể của từng đơn vị. Bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy chuẩn bị các tình huống và phương án xử lý tình huống có thể phát sinh. Xây dựng kịch bản đại hội chi tiết, tổng duyệt chương trình để bảo đảm đại hội được diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ.

Việc chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở là yếu tố quan trọng để Huyện ủy chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã được BTV Huyện ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội, các cấp ủy cơ sở tập trung rà soát, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt của cấp ủy. Cùng với đó là tập trung trí tuệ để thống nhất xây dựng chương trình làm việc của ban chấp hành; kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của đảng bộ. Sớm rà soát nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các chỉ tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đối với các đại hội đảng bộ xã bầu thiếu một đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy đã và đang thực hiện quy trình công tác cán bộ. Chủ động lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực để luân chuyển, chỉ định tham gia cấp ủy, qua đó bổ sung nguồn lực chất lượng cho cơ sở.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8/2020. Công tác chuẩn bị cho đại hội đã và đang được hoàn tất. BTV huyện ủy sẽ xin ý kiến thẩm định từ đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng thời tập trung cao xây dựng hoàn thành phương án nhân sự cấp ủy cụ thể nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Đồng thời tiếp tục rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết đại hội nhằm bảo đảm Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra thành công. Tập trung chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao cũng như trang trí khánh tiết phục vụ đại hội.

Đài PT Tứ Kỳ

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà kỉ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên (02/12/2020)
- UBND huyện họp giao ban tháng 11 kỳ 2 để nghe và xem xét các báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa 19 (22/11/2020)
- Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư GPMB trường THPT Hưng Đạo tổ chức cuộc họp triển khai công tác GPMB (22/11/2020)
- An Thanh đánh giá hiệu quả mô hình nuôi giống vịt TS132 theo hướng thương phẩm (22/11/2020)
- Tứ Kỳ cải thiện môi trường (19/11/2020)
- Đảng bộ xã Tân Kỳ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 26(01/07/2020)
- Đảng bộ An Thanh tổ chức Đại hội lần thứ 28(01/07/2020)
- Đảng bộ xã Đại Hợp tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 28(24/06/2020)
- Đảng bộ Thị trấn Tứ Kỳ tổ chức thành công Đại hội lần thứ 6(24/06/2020)
- Xã Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I(24/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ V.v công khai và thực hiện giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
+ V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và các bệnh lây nhiễm nguy hiểm ở người
+ Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC huyện Tứ Kỳ năm 2020
+ Thông báo Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện ( Từ ngày 30/11/2020- 04/12/2020)
+ Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 46
Hôm nay 98
Tháng này: 67,499
Tất cả: 1,048,724
THƯ VIỆN ẢNH