Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Đào Văn Soái, PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 06/11/2020
Xem thông tin tại đây
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- V.v công khai và thực hiện giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ (04/12/2020)
- V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và các bệnh lây nhiễm nguy hiểm ở người (03/12/2020)
- Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 18/11/2020 (18/11/2020)
- V.v công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã huyện Tứ Kỳ (18/11/2020)
- V/v công khai và thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (18/11/2020)
- Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 05/11/2020(09/11/2020)
- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2020(04/11/2020)
- V.v phê duyệt danh sách cán bộ, CC làm đầu mối KSTTHC(04/11/2020)
- Kế hoạc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -09/11/2020 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ(26/10/2020)
- Thông báo v.v Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(26/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ V.v công khai và thực hiện giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
+ V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và các bệnh lây nhiễm nguy hiểm ở người
+ Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC huyện Tứ Kỳ năm 2020
+ Thông báo Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện ( Từ ngày 30/11/2020- 04/12/2020)
+ Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 49
Hôm nay 104
Tháng này: 67,505
Tất cả: 1,048,730
THƯ VIỆN ẢNH