LỊCH LÀM VIỆC
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)
12345678910...
++ THÔNG BÁO
+ V/v thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, 126/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg và định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
+ V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
+ V/v thực hiện công khai, giải quyết hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Tứ Kỳ
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- Thông điệp an toàn giao thông Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
- Tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 124
Hôm nay 590
Tháng này: 118,337
Tất cả: 1,604,456
THƯ VIỆN ẢNH