Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Tứ Kỳ

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Huyện Tứ Kỳ

​Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ

Địa chỉ: Số 02, đường Tây Nguyên, Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

Điện thoại: 02203.747.224

Email: ubnd.tuky@haiduong.gov.vn​​